Przejdź do głównej zawartości

Według Niemieckiego Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego, w 2021 roku prawie 154 miliony samochodów ciężarowych wykonało podróż po niemieckich drogach bez ładunku, co stanowi około 38 % wszystkich przejazdów samochodów ciężarowych w transporcie krajowym. Przejazdy, w których transportuje się tylko powietrze, są nie tylko kosztowne dla nadawcy lub przewoźnika, ale także nieefektywne ze względu na wolną przestrzeń ładunkową, a przede wszystkim niepotrzebnie szkodliwe dla klimatu.

 

Ale jak w ogóle powstają puste podróże? 

Przepływy dostaw zmieniają się z powodu nierównomiernego lub naprzemiennie rozłożonego popytu w różnych lokalizacjach. Towary często dostarczane są do punktów magazynowych lub punktów obrotu, gdzie trudno znaleźć przeładunki. Tak więc, zanim nowe przesyłki będą mogły zostać załadowane, ciężarówka zwykle musi przebyć pewną odległość bez towarów.

Co więcej, w szczególności małe i średnie firmy często stają przed wyzwaniem, jakim jest jazda na pusto, ponieważ mają mniej towarów do przewiezienia. Ale nawet większe firmy również często decydują się nie czekać z wypełnieniem ciężarówki do pełna, ponieważ klienci chcą otrzymać swoje towary tak szybko, jak to możliwe.

 

Redukcja pustych transportów przez transporty LTL 

Dzięki inteligentnemu planowaniu przez firmy transportowe i cyfryzacji można uniknąć wielu pustych lub częściowo pustych przejazdów. Jednym z możliwych rozwiązań jest transport LTL ( less-than-truckload ), czyli transport ładunków częściowych. W przeciwieństwie do transportu całopojazdowego (FTL) różne ładunki od kilku nadawców są ładowane razem na jedną ciężarówkę i dostarczane do różnych odbiorców. W ten sposób osiąga się najwyższy możliwy stopień obłożenia, można zredukować puste transporty, a dzięki ładunkom powrotnym lub przeładunkom w trakcie trasy można poprawić emisję. Ponadto poszczególni nadawcy oszczędzają koszty dzięki współdzieleniu przestrzeni ładunkowej ciężarówki.

 

Wyzwania związane z transportami LTL 

Chociaż transporty LTL mają sporo zalet, stwarzają również pewne wyzwania dla firm transportowych. Ciężarówki z częściowym ładunkiem muszą zrobić kilka przystanków podczas swojej trasy, aby załadować i rozładować towary nadawców w różnych punktach zainteresowania (POI). Prowadzi to nie tylko do bardziej skomplikowanych tras, a także do ryzyka opóźnień spowodowanych czasem oczekiwania przy załadunku i rozładunku punktów, ale także zwiększa ryzyko uszkodzenia towarów podczas transportu. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że niektóre towary nie powinny być transportowane razem, takie jak chemikalia lub towary niebezpieczne.

 

Śledzenie transportów LTL

Jednak zalety transportów LTL z pewnością przeważają nad wadami. Nowoczesne platformy monitorowania łańcucha dostaw (real-time visibility) wspierają zarządzanie trasami, a dzięki monitorowaniu wszystkich działań transportowych sterowanym przez GPS, umożliwiają bezproblemowe śledzenie statusu w czasie rzeczywistym. Podczas monitorowania transportów należy jednak zadbać o to, aby dane śledzenia były udostępniane tylko odpowiednim odbiorcom. W końcu klienci powinni otrzymywać tylko te dane, które są dla nich ważne. Klient nie zajmuje się tym, gdzie ciężarówka znajduje się przed transportem towarów lub po nim, lub do jakich miejsc docelowych dociera pośrednio.

 

Dzięki NIC-Place można śledzić transporty na poziomie przesyłek. Za pomocą segmentów trasy można elastycznie tworzyć i monitorować poszczególne odcinki trasy, a w razie potrzeby łatwo ustawić powiadomienia w celu monitorowania zmian temperatury. Ponadto dla każdego segmentu trasy można utworzyć indywidualne alarmy, które mogą proaktywnie informować klientów o wszelkich problemach.

NIC-Place umożliwia bezpieczne udostępnianie klientom danych dotyczących położenia pojazdu dla dowolnego rodzaju ładunków zgodnie z przepisami o ochronie danych (RODO). Link do śledzenia na żywo, jak również dokumentacja, mogą być tworzone dla każdego etapu zlecenia i zawierają tylko dane istotne dla klienta. W ten sposób zawsze informujesz swoich klientów na bieżąco bez przekazywania nieautoryzowanych danych.

Zapisz się na newsletter NIC-Place

Otrzymywać wyjątkowe materiały np. ebooki, raporty branżowe, najważniejsze komentarze z branży i zaproszenia na nasze eventy.

Przeczytaj naszą Politykę prywatności