Przejdź do głównej zawartości

Informacja o polityce prywatności NIC

Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2023

Niniejsze powiadomienie zostało zaktualizowane w celu odzwierciedlenia przejęcia przez FourKites i zapewnienia odpowiedniego podejścia do globalnej ekspansji.

Dla spółki NIC GmbH ("NIC-Place", "NIC", "my", "nas" lub "nasz") prywatność użytkownika ma ogromne znaczenie. Niniejsza Polityka prywatności NIC ("Polityka") opisuje, kim jesteśmy, w jaki sposób gromadzimy, udostępniamy i wykorzystujemy informacje, które mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować użytkownika ("dane osobowe") oraz w jaki sposób użytkownik może korzystać ze swoich praw do prywatności. Niniejsza Informacja ma ogólne zastosowanie do wszystkich przypadków, w których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, zarówno w trybie online, jak i offline. Za każdym razem, gdy zbieramy dane osobowe użytkownika, odsyłamy go do niniejszej Informacji i odpowiednich sekcji lub udostępniamy osobne powiadomienie.

1. NIC 

NIC-Place, spółka należąca do FourKites, jest pionierem oprogramowania logistycznego i wiodącym rozwiązaniem w zakresie widoczności łańcucha dostaw dla przewoźników. Umożliwiamy zaawansowaną wizualizację, monitorowanie i analizę flot mieszanych i procesów transportowych przy użyciu bezpiecznych danych telematycznych.

NIC GmbH
Rotleitenstraße 1 c
87634 Obergünzburg
Niemcy

Aby zadać pytania lub podzielić się uwagami na temat niniejszej Informacji i naszych praktyk w zakresie prywatności, należy skontaktować się z nami pod adresem: privacy@fourkites.com.

Numer rejestru handlowego: HRB 13638
Dyrektor zarządzający: Mathew Elenjickal, Stephan Elsasser i Kevin Krükis
Telefon: +49 831 6971745-0
E-mail: info@nic-place.com

Przedstawiciel UE. Jeśli użytkownik znajduje się w EOG, może skontaktować się z przedstawicielem FourKites w UE, FourKites B.V., pod adresem Schiphol Boulevard 175, 1118 BG w Schiphol, Holandia.

Przedstawiciel w Wielkiej Brytanii. Jeśli użytkownik znajduje się w Wielkiej Brytanii, może skontaktować się z brytyjskim przedstawicielem FourKites, Lionheart Squared Limited, pod adresem FourKites@LionheartSquared.co.uk lub Lionheart Squared Limited, 17 Glasshouse Studios, Fryern Court Road, Fordingbridge, Hampshire, SP6 1QX, Wielka Brytania.

2. NIC jako administrator danych

Niniejsza Informacja ma zastosowanie do danych osobowych w sytuacjach, w których decydujemy, w jaki sposób i dlaczego dane osobowe użytkownika mają być przetwarzane, a tym samym działamy jako administrator danych. Niniejsza Informacja nie ma zastosowania, gdy działamy jedynie jako dostawca usług dla innej organizacji, która decyduje o tym, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy dane osobowe użytkownika, innymi słowy, gdy działamy jako podmiot przetwarzający dane.

NIC-Place jest spółką FourKites, a zatem ostatecznym administratorem danych użytkownika jest FourKites, Inc. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę FourKites można znaleźć w Informacji o ochronie prywatności FourKites. Wszelkie pytania użytkowników są obsługiwane przez centralny zespół(privacy@fourkites.com) odpowiedzialny za prywatność w FourKites.

3. Od kogo zbieramy informacje

Chociaż jesteśmy firmą typu business-to-business, przetwarzamy dane osobowe różnych kategorii osób fizycznych w celu funkcjonowania i utrzymywania relacji z tymi osobami. Przetwarzamy dane osobowe następujących osób:

a. Odwiedzający stronę internetową
b. Klienci, dostawcy danych (w tym kierowcy), dostawcy i partnerzy biznesowi
c. Użytkownik NIC-Place
d. Pracownicy, kontrahenci i kandydaci
e. Inni odwiedzający i osoby, z którymi kontaktujemy się zawodowo

4. Jakie dane osobowe przetwarzamy

W ramach naszej działalności biznesowej i świadczenia naszych usług przetwarzamy dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio lub pośrednio podczas korzystania z naszych usług lub interakcji z nami w jakiejkolwiek innej sytuacji, w tym:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, identyfikator internetowy, podpis w przypadku zawierania umowy,
 • Informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu, adres służbowy, wizytówka,
 • Informacje zawodowe, takie jak tytuł zawodowy/stanowisko, pracodawca,
 • Informacje o użytkowniku, takie jak dane logowania, dzienniki, dane o ruchu,
 • Informacje elektroniczne, takie jak adres IP, unikalny identyfikator, unikalny identyfikator urządzenia lub użytkownika, typ systemu i przeglądarki, znaczniki daty i godziny, adres witryny odsyłającej, treść i strony, do których użytkownik uzyskał dostęp w naszej witrynie, informacje o strumieniu kliknięć oraz
 • Inne informacje, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać, na przykład cel wizyty w przypadku wizyty w naszym biurze lub wszelkie inne informacje podczas korzystania z naszych formularzy kontaktowych.

5. Gromadzenie danych osobowych za pomocą plików cookie

Na stronie internetowej NIC niektóre informacje elektroniczne są gromadzone za pomocą plików cookie. Rodzaj używanych przez nas plików cookie oraz cele, w jakich ich używamy, zostały opisane w naszej Informacji o plikach cookie. W celu zapewnienia wydajności i śledzenia będziemy gromadzić informacje wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika za pośrednictwem naszego banera plików cookie.

6. Cele przetwarzania danych osobowych użytkownika i podstawa prawna

a. Odwiedzający witrynę.

Niektóre części naszej strony internetowej będą wymagały od użytkownika podania danych osobowych. Na przykład, poprosimy użytkownika o podanie pewnych danych osobowych (np. imienia i nazwiska, danych kontaktowych, nazwy firmy), aby dowiedzieć się więcej o NIC-Place lub świadczonych przez nas usługach podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego. Wykorzystujemy dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszej Witryny do następujących celów biznesowych i handlowych:

 • Dostarczanie, obsługa, optymalizacja, zarządzanie i utrzymanie Witryny, w tym dostosowywanie i ulepszanie treści, nawigacji i układu, administrowanie systemem i bezpieczeństwo.
 • Aby odpowiadać na Twoje zapytania i prośby online oraz aby zapewnić Ci informacje i dostęp do zasobów dotyczących Usług, o które prosiłeś.
 • W celu zidentyfikowania wszelkich problemów z serwerem, siecią lub innymi problemami IT.
 • W celu tworzenia zbiorczych statystyk dotyczących użytkowania i lepszego zrozumienia preferencji odwiedzających naszą stronę internetową.
 • Prowadzenie badań i rozwoju w celu ulepszenia strony internetowej.
 • W konkretnych celach określonych w formularzach na tej stronie.
 • Egzekwowanie naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych między użytkownikiem i jego firmą a nami.
 • W celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa NIC, naszych klientów lub innych osób lub w celu umożliwienia nam podjęcia środków ostrożności przed odpowiedzialnością.
 • Monitorowanie naszej strony internetowej w celach bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę NIC-Place przed włamaniami, wirusami lub innym nieautoryzowanym dostępem.
 • Przesyłanie użytkownikowi informacji o NIC Place i jej usługach/produktach w celach marketingowych, zgodnie z preferencjami marketingowymi użytkownika.
 • W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i regulacjami, na podstawie upoważnienia sądowego.

Podstawa prawna. Przetwarzamy te informacje w oparciu o nasz uzasadniony interes lub, w stosownych przypadkach, na podstawie zgody użytkownika. Dane osobowe, o których podanie użytkownik jest proszony, oraz powody, dla których ich potrzebujemy, zostaną mu wyjaśnione w momencie, gdy poprosimy go o ich podanie.

 • Uzasadniony interes. Aby prowadzić naszą działalność, zwykle gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy jakiejkolwiek strony trzeciej), interes ten będzie zwykle polegał na ulepszaniu, utrzymywaniu, dostarczaniu i ulepszaniu naszej technologii i usług, komunikowaniu się z użytkownikiem w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług użytkownikowi oraz w naszym uzasadnionym interesie handlowym, na przykład podczas odpowiadania na zapytania użytkownika, podejmowania działań marketingowych lub w celu wykrywania lub zapobiegania nielegalnym działaniom.
 • Obowiązek prawny. W niektórych ograniczonych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do gromadzenia danych osobowych użytkownika. Przed zebraniem danych poinformujemy użytkownika, czy podanie danych osobowych, które zbieramy, jest wymogiem ustawowym lub umownym, a także czy użytkownik jest zobowiązany do ich podania oraz o ewentualnych konsekwencjach ich niepodania.
 • Zgoda. Jeśli użytkownik pochodzi z kraju, który wymaga od nas uzyskania jego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (np. gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie), zrobimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli użytkownik nie chce przekazać nam jakichkolwiek danych osobowych, które są wskazane jako obowiązkowe, możemy nie być w stanie komunikować się z użytkownikiem lub świadczyć mu określonych usług lub funkcji.

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących podstawy prawnej gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników, prosimy o kontakt pod adresem privacy@fourkites.com.

b. Klienci, dostawcy danych (w tym kierowcy), dostawcy i partnerzy biznesowi.

Jeśli użytkownik jest naszym obecnym lub potencjalnym klientem, dostawcą danych, partnerem biznesowym lub dostawcą, będziemy gromadzić i wykorzystywać jego dane osobowe. Na przykład, poprosimy użytkownika o podanie pewnych danych osobowych (np. imienia i nazwiska, danych kontaktowych, nazwy firmy) w celu zarządzania naszymi relacjami biznesowymi z użytkownikiem. Gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy do następujących celów biznesowych i handlowych:

 • Ogólne zarządzanie relacjami biznesowymi w ramach NIC, w tym zarządzanie umowami, na przykład w celu umożliwienia nam świadczenia usług na rzecz spółki użytkownika lub przeprowadzenia audytu świadczenia usług przez spółkę użytkownika na rzecz NIC.
 • Przekazywanie użytkownikowi powiadomień dotyczących jego konta lub subskrypcji, w tym powiadomień o wygaśnięciu lub odnowieniu subskrypcji.
 • Zarządzanie codziennymi działaniami biznesowymi, takimi jak realizacja płatności.
 • Zarządzanie wszelkimi zapytaniami, skargami lub roszczeniami związanymi z usługami świadczonymi przez spółkę na rzecz NIC lub świadczonymi przez NIC na rzecz użytkownika.
 • Do celów marketingu bezpośredniego, reklamy i public relations, w związku z działalnością biznesową, produktami i usługami NIC (w tym w celu przedstawiania rekomendacji dotyczących naszych usług i produktów) oraz w celu informowania użytkownika o ważnych wydarzeniach w NIC.
 • Do celów rozwoju produktów, aby umożliwić nam ulepszanie naszych produktów i usług lub opracowywanie nowych produktów i usług.
 • Aby pomóc nam prowadzić naszą działalność w sposób bardziej skuteczny i wydajny lub sprawdzać i poprawiać jakość naszych produktów i/lub usług.
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z różnymi partnerami NIC w celu ulepszenia świadczonych przez nas usług.
 • Badanie naruszeń prawa lub polityk NIC.
 • W celu egzekwowania naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych między użytkownikiem lub jego spółką a nami, w tym umów dotyczących subskrypcji NIC-Place oraz rozliczeń i windykacji.
 • W celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa NIC, naszych klientów lub innych osób lub w celu umożliwienia nam podjęcia środków ostrożności przed odpowiedzialnością, kwestiami bezpieczeństwa lub innymi szkodami.
 • Tam, gdzie jest to konieczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i regulacjami, na podstawie upoważnienia sądowego, takiego jak sprawdzanie list stron, którym odmówiono dostępu.

Podstawa prawna. Przetwarzamy te informacje w oparciu o nasz uzasadniony interes lub, w stosownych przypadkach, na podstawie zgody użytkownika. Dane osobowe, o których podanie użytkownik jest proszony, oraz powody, dla których ich potrzebujemy, zostaną mu wyjaśnione w momencie, gdy poprosimy go o ich podanie.

 • Uzasadniony interes. Aby prowadzić naszą działalność, zwykle gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy jakiejkolwiek strony trzeciej), interes ten będzie zwykle polegał na ulepszaniu, utrzymywaniu, dostarczaniu i ulepszaniu naszej technologii i usług, komunikowaniu się z użytkownikiem w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług użytkownikowi oraz w naszym uzasadnionym interesie handlowym, na przykład podczas odpowiadania na zapytania użytkownika, podejmowania działań marketingowych lub w celu wykrywania lub zapobiegania nielegalnym działaniom.
 • Obowiązek prawny. W niektórych ograniczonych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do gromadzenia danych osobowych użytkownika. Przed zebraniem danych poinformujemy użytkownika, czy podanie danych osobowych, które zbieramy, jest wymogiem ustawowym lub umownym, a także czy użytkownik jest zobowiązany do ich podania oraz o ewentualnych konsekwencjach ich niepodania.
 • Zgoda. Jeśli użytkownik pochodzi z kraju, który wymaga od nas uzyskania jego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (np. gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie), zrobimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli użytkownik nie chce przekazać nam jakichkolwiek danych osobowych, które są wskazane jako obowiązkowe, możemy nie być w stanie komunikować się z użytkownikiem lub świadczyć mu określonych usług lub funkcji.

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat podstawy prawnej, w oparciu o którą gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, prosimy o kontakt pod adresematprivacy@fourkites.com.

c. Użytkownik NIC-Place.

W przypadku, gdy dostarczamy NIC-Place, działamy głównie jako podmiot przetwarzający dane w imieniu naszych klientów, jednak przetwarzamy niektóre informacje dla własnych celów. Informacje zawarte w niniejszym powiadomieniu dotyczą informacji, które przetwarzamy jako administrator danych. Na przykład, zbieramy nazwę użytkownika i hasło, gdy użytkownik zdecyduje się zarejestrować w usłudze NIC-Place. Wykorzystujemy dane osobowe, które gromadzimy na temat użytkownika lub które użytkownik lub inni użytkownicy NIC-Place przekazują nam w następujących celach biznesowych i komercyjnych:

 • Dostarczanie, obsługa, optymalizacja, zarządzanie, utrzymywanie i ulepszanie NIC-Place, w tym dostosowywanie i ulepszanie treści, nawigacji i układu, administrowanie systemem oraz zapewnianie funkcjonalności i bezpieczeństwa NIC-Place.
 • Aby skontaktować się z Tobą w sprawie dołączenia dostawców danych do NIC-Place.
 • Odpowiadaj na Twoje komentarze i pytania lub postępuj zgodnie z nimi oraz w inny sposób zapewniaj obsługę klienta lub dostarczaj wszelkich innych informacji, o które prosisz.
 • Powiadomienie o dostępności aktualizacji i zmianach w NIC-Place.
 • Śledzenie użytkowania i wydajności Platformy w celu lepszej obsługi naszych klientów i poprawy komfortu użytkowania, w tym poprzez monitorowanie wzorców użytkowania, przechowywanie informacji o preferencjach użytkownika, umożliwiając nam dostosowanie NIC-Place do indywidualnych ustawień użytkownika i rozpoznawanie użytkownika podczas korzystania z NIC-Place.
 • Aby wysyłać Ci komunikaty marketingowe dotyczące naszych Usług i wydarzeń, w tym za pośrednictwem poczty e-mail i powiadomień w aplikacji, zgodnie z Twoimi preferencjami marketingowymi.
 • W celu egzekwowania naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych między użytkownikiem lub jego spółką a nami, w tym umów dotyczących subskrypcji NIC-Place oraz rozliczeń i windykacji.
 • W celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa NIC, naszych klientów lub innych osób lub w celu umożliwienia nam podjęcia środków ostrożności przed odpowiedzialnością.
 • Monitorowanie NIC-Place w celach bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę NIC-Place przed włamaniami, wirusami, niewłaściwym korzystaniem z naszego oprogramowania lub innymi wykroczeniami.
 • W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i regulacjami, na podstawie upoważnienia sądowego.
 • Aby opublikować profil firmy w społeczności NIC-Place (funkcja wyszukiwania), jeśli użytkownik wybrał tę funkcję.

Podstawa prawna. Przetwarzamy te informacje w oparciu o nasz uzasadniony interes lub, w stosownych przypadkach, na podstawie zgody użytkownika. Dane osobowe, o których podanie użytkownik jest proszony, oraz powody, dla których ich potrzebujemy, zostaną mu wyjaśnione w momencie, gdy poprosimy go o ich podanie.

 • Uzasadniony interes. Aby prowadzić naszą działalność, zwykle gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy jakiejkolwiek strony trzeciej), interes ten będzie zwykle polegał na ulepszaniu, utrzymywaniu, dostarczaniu i ulepszaniu naszej technologii i usług, komunikowaniu się z użytkownikiem w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług użytkownikowi oraz w naszym uzasadnionym interesie handlowym, na przykład podczas odpowiadania na zapytania użytkownika, podejmowania działań marketingowych lub w celu wykrywania lub zapobiegania nielegalnym działaniom.
 • Obowiązek prawny. W niektórych ograniczonych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do gromadzenia danych osobowych użytkownika. Przed zebraniem danych poinformujemy użytkownika, czy podanie danych osobowych, które zbieramy, jest wymogiem ustawowym lub umownym, a także czy użytkownik jest zobowiązany do ich podania oraz o ewentualnych konsekwencjach ich niepodania.
 • Zgoda. Jeśli użytkownik pochodzi z kraju, który wymaga od nas uzyskania jego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (np. gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie), zrobimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli użytkownik nie chce przekazać nam jakichkolwiek danych osobowych, które są wskazane jako obowiązkowe, możemy nie być w stanie komunikować się z użytkownikiem lub świadczyć mu określonych usług lub funkcji.

Wyszukiwarka NIC-Place. Ta funkcja wyszukiwania NIC-Place umożliwia użytkownikom komunikowanie się i udostępnianie danych i profilu firmy innym użytkownikom, w tym spedytorom, przewoźnikom, właścicielom ładunków, zewnętrznym dostawcom usług logistycznych, integratorom systemów i producentom urządzeń. Użytkownik decyduje, czy opublikować profil firmy i jakiego rodzaju informacje kontaktowe zostaną w nim zawarte. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z tej funkcji, udostępnimy jego profil firmowy innym użytkownikom NIC-Place.

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących podstawy prawnej gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników, prosimy o kontakt pod adresem privacy@fourkites.com.

d. Pracownicy, kontaktorzy i kandydaci.

Dla tej grupy mamy oddzielne informacje o ochronie prywatności, które wyjaśniają cele przetwarzania. Jedno wewnętrzne powiadomienie dla naszych pracowników i jedno dla kandydatów, które można znaleźć tutaj. W związku z tym grupy te nie zostały omówione w niniejszej Informacji.

e. Inni odwiedzający i osoby, z którymi współpracujemy zawodowo.

W niektórych przypadkach zbieramy dane osobowe, takie jak dane kontaktowe i dane dotyczące pracy oraz informacje zwrotne, gdy użytkownik uczestniczy w naszych wydarzeniach, bierze udział w ankietach, rejestruje się, aby otrzymać prezent z naszego sklepu z gadżetami lub poprzez inne interakcje biznesowe lub marketingowe, które mamy z użytkownikiem w celach opisanych poniżej. Użytkownik może zdecydować się na podanie dodatkowych informacji, gdy komunikuje się z nami lub w inny sposób wchodzi z nami w interakcję, a my będziemy przechowywać kopie takiej komunikacji w naszych rejestrach tak długo, jak będzie to konieczne i dozwolone. Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do następujących celów biznesowych i handlowych:

 • Do zarządzania naszą listą gości.
 • Tworzenie treści do materiałów promocyjnych, zgodnie z niezbędnymi upoważnieniami.
 • Zdjęcia i nagrania wideo mogą być wykonywane w celu dokumentowania i promowania naszych wydarzeń, działalności i aktywności.
 • Przesyłanie użytkownikowi informacji o NIC-Place i jej usługach/produktach w celach marketingowych, zgodnie z preferencjami marketingowymi użytkownika.
 • Aby odpowiadać na Twoje zapytania i prośby online oraz aby zapewnić Ci informacje i dostęp do zasobów dotyczących Usług, o które prosiłeś.
 • Prowadzenie badań i rozwoju w celu ulepszenia naszych usług.
 • W celu egzekwowania naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych między użytkownikiem lub jego spółką a nami, w tym umów dotyczących subskrypcji NIC-Place oraz rozliczeń i windykacji.
 • W celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa NIC, naszych klientów lub innych osób lub w celu umożliwienia nam podjęcia środków ostrożności przed odpowiedzialnością, kwestiami bezpieczeństwa lub innymi szkodami.
 • Badanie naruszeń prawa lub polityk NIC.
 • W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i regulacjami, na podstawie upoważnienia sądowego.

Podstawa prawna. Przetwarzamy te informacje w oparciu o nasz uzasadniony interes lub, w stosownych przypadkach, na podstawie zgody użytkownika. Dane osobowe, o których podanie użytkownik jest proszony, oraz powody, dla których ich potrzebujemy, zostaną mu wyjaśnione w momencie, gdy poprosimy go o ich podanie.

 • Uzasadniony interes. Aby prowadzić naszą działalność, zwykle gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy jakiejkolwiek strony trzeciej), interes ten będzie zwykle polegał na ulepszaniu, utrzymywaniu, dostarczaniu i ulepszaniu naszej technologii i usług, komunikowaniu się z użytkownikiem w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług użytkownikowi oraz w naszym uzasadnionym interesie handlowym, na przykład podczas odpowiadania na zapytania użytkownika, podejmowania działań marketingowych lub w celu wykrywania lub zapobiegania nielegalnym działaniom.
 • Obowiązek prawny. W niektórych ograniczonych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do gromadzenia danych osobowych użytkownika. Przed zebraniem danych poinformujemy użytkownika, czy podanie danych osobowych, które zbieramy, jest wymogiem ustawowym lub umownym, a także czy użytkownik jest zobowiązany do ich podania oraz o ewentualnych konsekwencjach ich niepodania.
 • Zgoda. Jeśli użytkownik pochodzi z kraju, który wymaga od nas uzyskania jego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (np. gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie), zrobimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli użytkownik nie chce przekazać nam jakichkolwiek danych osobowych, które są wskazane jako obowiązkowe, możemy nie być w stanie komunikować się z użytkownikiem lub świadczyć mu określonych usług lub funkcji.

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat podstawy prawnej, w oparciu o którą gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, prosimy o kontakt pod adresematprivacy@fourkites.com.

7. Wrażliwe dane osobowe

Za pośrednictwem naszych Usług nie gromadzimy żadnych wrażliwych danych osobowych. Wrażliwe dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, mogą obejmować szczegóły dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych, moralnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o stanie zdrowia (w tym psychicznego) oraz danych genetycznych i biometrycznych; informacje finansowe, takie jak numery kont. Nie gromadzimy również żadnych informacji o wyrokach skazujących ani przestępstwach.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W NIC-Place osoby fizyczne nie podlegają decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące osoby fizycznej lub w podobny sposób znacząco wpływa na osobę fizyczną.

9. Odbiorcy mający dostęp do danych osobowych użytkownika

Oprócz i w oparciu o konkretne cele określone powyżej, ujawniamy dane osobowe, które zbieramy lub które podajesz. Możemy udostępniać lub ujawniać dane osobowe użytkownika następującym kategoriom odbiorców:

 • Spółka holdingowa, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone i pracownicy. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika naszej spółce holdingowej FourKites, Inc. oraz spółkom zależnym i stowarzyszonym, w tym FourKites India Private Limited (Indie), FourKites B.V. (Holandia) i FourKites Singapore Pte. Ltd. Jeśli i w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań, dostęp do danych osobowych zostanie przyznany naszym pracownikom, którzy są zobowiązani do zachowania poufności.
 • Zewnętrzni sprzedawcy i inni usługodawcy. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika naszym zewnętrznym dostawcom, kontrahentom, usługodawcom i innym stronom trzecim, z których korzystamy w celu wspierania naszej działalności i które są związane zobowiązaniami umownymi do zachowania poufności danych osobowych i wykorzystywania ich wyłącznie do celów, dla których im je ujawniamy.
 • Przeniesienie działalności. Możemy udostępnić dane osobowe użytkownika nabywcy lub innemu następcy w przypadku fuzji, zbycia, ograniczenia, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym dane osobowe przechowywane przez NIC na temat użytkowników NIC-Place i/lub odwiedzających Witrynę są wśród przenoszonych aktywów.
 • Zgodność z przepisami prawa. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika dowolnemu właściwemu organowi ścigania, organowi regulacyjnemu, agencji rządowej, sądowi lub innej stronie trzeciej, jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne (i) zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami, (ii) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby;
 • Świadczenie usług. W przypadku Użytkowników Platformy i CarrierLink możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika spedytorom, przewoźnikom, brokerom i innym uczestnikom branży spedycyjnej i/lub transportowej wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, zgodnie z umowami zawartymi z każdym z takich licencjobiorców.
 • Użytkownicy społeczności. W przypadku Użytkowników Witryny Społecznościowej możemy udostępniać ich dane osobowe innym Użytkownikom Witryny Społecznościowej.
 • każdej innej osobie trzeciej, której użytkownik zezwoli na ujawnienie danych (np. NIC-Place Community).

10. Ochrona danych osobowych użytkownika

Podejmujemy umowne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie ze stanem technologii w celu ochrony przetwarzanych danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Twoje dane osobowe będą chronione w ramach następujących punktów:

 • Ochrona poufności danych osobowych użytkowników. Aby zachować poufność przechowywanych przez nas danych, podjęliśmy różne środki, takie jak kontrola dostępu, pseudonimizacja i szyfrowanie. Ponadto zapewniamy, że faktyczne lub podejrzewane naruszenia danych są badane i zgłaszane zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Ochrona integralności danych osobowych użytkownika. Aby zachować integralność przechowywanych przez nas danych, podjęliśmy różne środki w celu kontroli ujawniania i wprowadzania danych oraz przeszkolenia naszych pracowników w ramach naszego programu bezpieczeństwa informacji.
 • Utrzymanie dostępności danych osobowych użytkownika. Aby utrzymać dostępność przechowywanych u nas danych użytkownika, podjęliśmy różne środki kontroli w celu zapewnienia odporności systemów i usług przetwarzania.
 • Testowanie, ocena i ewaluacja skuteczności wdrożonych środków. Stosowane środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

11. Lokalizacja i przechowywanie danych osobowych użytkownika

a. Lokalizacja. W przypadku korzystania z usługi NIC-Place należy pamiętać, że informacje gromadzone przez NIC w ramach spółki FourKites będą przekazywane i przechowywane w infrastrukturze informatycznej zlokalizowanej w Stanach Zjednoczonych, a ponadto dostęp do informacji użytkownika może być możliwy w Stanach Zjednoczonych i/lub w naszych zespołach w Indiach i Singapurze. Gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie i wszelkie inne przetwarzanie informacji użytkownika będzie podlegać prawu Stanów Zjednoczonych w odpowiednim zakresie, a także określonym jurysdykcjom w Stanach Zjednoczonych, w których informacje te są przechowywane, chyba że określono inaczej. W związku z tym informacje użytkownika mogą być dostępne dla organów ścigania i/lub organów regulacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem Stanów Zjednoczonych.
b. Przechowywanie. Dane osobowe użytkownika przechowujemy wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Jeśli użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat konkretnych okresów przechowywania, może skontaktować się z nami pod adresem privacy@fourkites.com. NIC Place decyduje o okresie przechowywania danych osobowych przetwarzanych w sposób opisany w niniejszej Informacji wyłącznie w charakterze administratora. Nasi klienci decydują o odpowiednich okresach przechowywania danych osobowych przetwarzanych przez nas jako podmiot przetwarzający w ich imieniu.

12. Międzynarodowy transfer danych osobowych użytkownika

Gdy przekazujemy dane osobowe użytkownika poza jurysdykcję, w której mieszka lub pracuje, robimy to, gdy jesteśmy przekonani, że istnieją odpowiednie poziomy ochrony w celu ochrony integralności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i/lub przyjęte są odpowiednie środki bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Oznacza to, że za każdym razem, gdy dane osobowe użytkownika są przekazywane do innej jurysdykcji, upewniamy się, że takie przekazanie podlega odpowiednim zabezpieczeniom i uzyskujemy zgodę użytkownika, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo. W przypadku Europejskiego Obszaru Gospodarczego takie przekazywanie danych stronom trzecim (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) będzie regulowane umową opartą na wzorcowych klauzulach umownych dotyczących przekazywania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innymi odpowiednimi zabezpieczeniami, takimi jak ramy prywatności danych UE-USA.

Ramy prywatności danych. FourKites przestrzega Ram Prywatności Danych UE-USA ("DPF") oraz Ram Prywatności Danych Szwajcaria-USA określonych przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z krajów członkowskich UE i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych zgodnie z DPF. FourKites zaświadczył Departamentowi Handlu, że przestrzega zasad DPF w odniesieniu do takich danych. W przypadku sprzeczności między zasadami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności a Zasadami Prywatności, obowiązują Zasady Prywatności.

DPF UE-USA i DPF Szwajcaria-USA zostały opracowane odpowiednio przez Departament Handlu USA oraz Komisję Europejską i Szwajcarską Administrację Federalną w celu zapewnienia amerykańskim organizacjom niezawodnych mechanizmów przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych z Unii Europejskiej i Szwajcarii, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych zgodnej z prawem UE i Szwajcarii. Aby dowiedzieć się więcej o programie DPF i wyświetlić naszą stronę certyfikacji, odwiedź www.dataprivacyframework.gov.

13. Prawa do prywatności

Na podstawie przepisów prawa mających zastosowanie do wykorzystywania danych osobowych użytkownika, użytkownikowi przysługują prawa związane z jego danymi osobowymi. Należy pamiętać, że będziemy musieli zrównoważyć prawa użytkownika i jego wniosek o skorzystanie z nich z naszymi prawami i obowiązkami w zakresie przetwarzania jego danych osobowych oraz ochrony praw i wolności innych osób. Poniżej wyjaśniono szereg praw przysługujących użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych, mających zastosowanie w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

 • Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować lub usunąć, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@fourkites.com. Należy pamiętać, że nie możemy usunąć danych osobowych użytkownika bez jednoczesnego usunięcia jego konta użytkownika. Możemy nie uwzględnić prośby o zmianę informacji, jeśli uważamy, że zmiana naruszyłaby jakiekolwiek prawo lub wymóg prawny (w tym umowny) lub spowodowałaby, że informacje byłyby nieprawidłowe. Właściwy dostęp i wykorzystanie informacji w związku z Usługami jest regulowane przez nasze umowy z firmą udzielającą licencji na dostęp do Usług.
 • Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych lub zażądać przeniesienia jego danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@fourkites.com.
 • Jeśli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych i nie chce, abyśmy używali jego adresu e-mail do promowania produktów lub usług naszych lub osób trzecich, może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, wysyłając wiadomość e-mail na adres unsubscribe@fourkites.com, korzystając z funkcji rezygnacji z subskrypcji w komunikacji marketingowej.
 • Jeśli zgromadziliśmy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika za jego zgodą, może on wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@fourkites.com. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem ani na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w oparciu o zgodne z prawem podstawy inne niż zgoda.
 • Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych. Dane kontaktowe są dostępne tutaj.

14. Dzieci w wieku poniżej 13 lat i osoby niepełnoletnie

NIC-Place i Witryna nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat i nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 lat bez weryfikacji zgody rodziców, natychmiast usuniemy te informacje. Jeśli uważasz, że możemy posiadać jakiekolwiek informacje od lub o dziecku w wieku poniżej 13 lat, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@fourkites.com.

15. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Informację w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. Gdy zaktualizujemy naszą Informację, podejmiemy odpowiednie środki w celu poinformowania użytkownika, zgodnie ze znaczeniem wprowadzanych przez nas zmian. Uzyskamy zgodę użytkownika na wszelkie istotne zmiany w Zasadach, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że posiadamy aktualny, aktywny i możliwy do dostarczenia adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego użytkownika oraz za okresowe odwiedzanie niniejszej Informacji w celu sprawdzenia wszelkich zmian.