Przejdź do głównej zawartości

Prywatność danych

Polityka prywatności serwisu

Informacje o przetwarzaniu danych dla tej strony internetowej zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO = DSGVO) podczas zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

 

Ta informacja o ochronie danych (wersja: DSGVO 1.0 z 22.05.2020) została stworzona przez:
NIC GmbH

 

Ochrona danych osobowych
Firma NIC GmbH jest odpowiedzialna za tę stronę internetową i jako dostawca teleusługi musi na początku wizyty poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celach gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w precyzyjnej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie w jasnym i prostym języku. Treść ta musi być dla Państwa dostępna w każdej chwili.

Największą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa Twoich danych i przestrzegania przepisów o ochronie danych. Przetwarzanie danych osobowych podlega przepisom aktualnie obowiązujących przepisów prawa europejskiego i krajowego.

Za pomocą poniższych informacji o ochronie danych chcielibyśmy pokazać, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi i jak możesz się z nami skontaktować:

 

NIC GmbH

An der Stiftsbleiche 11

87439 Kempten

Niemcy

Numer w rejestrze handlowym: HRB 13638

Dyrektor zarządzający: Pete Jendras, Mathew Elenjickal, Stephan Elssser

Telefon: +49 831 6971745-0

Email: info@nic-place.com

 

Zgodnie z art. 37 DSGVO, NIC GmbH nie jest prawnie zobowiązana do wyznaczenia inspektora ochrony danych. W związku z tym prosimy o kierowanie pytań dotyczących ochrony danych lub innych kwestii związanych z prawem ochrony danych drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: datenschutz@nic-place.com

 

Matomo (dawniej Piwik) bez plików cookie
Na tej stronie internetowej niektóre informacje o użytkownikach są gromadzone i przechowywane za pomocą oprogramowania do analizy internetowej Matomo (www.matomo.org), usługi świadczonej przez InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia ("Matomo"). Na podstawie tych informacji można tworzyć i oceniać pseudonimowe profile użytkowania. Informacje zebrane za pomocą technologii Matomo (w tym Twój pseudonimizowany adres IP) są przetwarzane na naszych serwerach. Ta strona internetowa wykorzystuje Matomo wyłącznie bez użycia plików cookies, co oznacza, że Matomo w żadnym momencie nie ustawia plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym. O ile podczas opisanych operacji przetwarzane są również dane osobowe, podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w zakresie statystycznej analizy zachowań użytkowników w celach optymalizacyjnych i marketingowych na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO.

 

A. Ogólne
Dla lepszej zrozumiałości powstrzymujemy się od rozróżniania płci. Ze względu na równe traktowanie, odpowiednie określenia odnoszą się do wszystkich płci.

Znaczenie użytych pojęć, takich jak „dane osobowe” lub ich „przetwarzanie”, znajduje się w art. 4 RODO.

Dane osobowe przetwarzane w ramach tej strony internetowej obejmują:

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwa i adresy klientów),
 • Dane umowy (np. wykorzystywane usługi, nazwiska urzędników, informacje o płatnościach),
 • Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony w naszej witrynie, zainteresowanie naszymi produktami) i
 • Dane treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym).

 

B. Specyficzne

Podstawy przetwarzania danych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Wymagania prawne to:

 • Istnienie Twojej zgody elektronicznej (np. rejestracja do newslettera lub w procesie składania wniosku online o przedłużone przechowywanie).
 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją oraz bezpieczeństwem naszej strony internetowej, w szczególności w zakresie pomiaru zasięgu, tworzenia profili w celach reklamowych i marketingowych oraz gromadzenia danych dostępowych i korzystanie z usług stron trzecich).

 

Chcielibyśmy pokazać, gdzie uregulowane są powyższe wymogi prawne:

 • Zgoda: art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 DSGVO
 • Przetwarzanie w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów: art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO

 

Transmisja danych do osób trzecich

Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Kraje trzecie to kraje, w których RODO nie jest bezpośrednio obowiązującym prawem. Dotyczy to w zasadzie wszystkich krajów spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Żadne dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez podstawy prawnej.

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Przestrzegamy zasad ekonomii danych i unikania danych. Oznacza to, że przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów lub zgodnie z różnymi okresami przechowywania przewidzianymi przez prawo. Jeśli dany cel przestanie obowiązywać lub po upływie odpowiednich okresów, Twoje dane będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

W tym celu opracowaliśmy wewnętrzną koncepcję zapewnienia tej procedury.

 

Kontakt

Kontaktując się z nami mailowo, wyrażasz zgodę na komunikację elektroniczną. Podane przez Ciebie informacje będą przechowywane wyłącznie w celu przetworzenia zapytania i ewentualnych dalszych pytań.

Masz również możliwość skontaktowania się z nami telefonicznie. Twoje dane będą wówczas również przetwarzane w celu dalszej komunikacji.

Pragniemy zapewnić Państwu ramy prawne:

 • Przetwarzanie w celu realizacji naszych usług i wykonania pomiarów umownych: art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
 • Przetwarzanie w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów: art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO

 

Korzystamy z oprogramowania do utrzymywania danych klientów (system CRM) lub porównywalnego oprogramowania na podstawie naszych uzasadnionych interesów (sprawne i szybkie przetwarzanie zapytań użytkowników).

W tym celu zawarliśmy z dostawcą umowę o realizację zamówienia, w której dostawca zobowiązuje się przetwarzać dane użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i przestrzegać unijnego poziomu ochrony danych.

Zwracamy uwagę, że e-maile mogą być odczytywane lub zmieniane w sposób nieuprawniony i niezauważony podczas transmisji. Ponadto chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że używamy oprogramowania do filtrowania niechcianych wiadomości e-mail (filtr spamu). Filtr spamu może odrzucać wiadomości e-mail, jeśli zostały one błędnie zidentyfikowane jako spam na podstawie pewnych cech.

 

Jakie masz prawa?

 1. w prawo do informacji

Masz prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o przechowywanych przez Ciebie danych. Na żądanie poinformujemy Cię na piśmie, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. Obejmuje to również pochodzenie i odbiorców Twoich danych oraz cel przetwarzania danych.

 

 1. prawo do sprostowania

Masz prawo do poprawienia przechowywanych przez nas Twoich danych, jeśli są one nieprawidłowe. Możesz wtedy zażądać ograniczenia przetwarzania, np. jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych.

 

 1. prawo do zablokowania

Ponadto możesz zablokować swoje dane. Aby w dowolnym momencie można było wziąć pod uwagę zablokowanie Twoich danych, dane te muszą być przechowywane w pliku blokującym do celów kontrolnych.

 

 1. prawo do usunięcia

Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania. Jeśli taki obowiązek istnieje, na żądanie zablokujemy Twoje dane. Jeśli istnieją odpowiednie wymogi prawne, usuniemy również Twoje dane osobowe bez Twojej prośby.

 

 1. prawo do przenoszenia danych

Masz prawo zażądać, abyśmy przekazali nam przekazane nam dane osobowe w formacie umożliwiającym ich przekazanie innemu podmiotowi.

 

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Masz możliwość zwrócenia się ze skargą do jednego z organów nadzorujących ochronę danych.

Bawarski Krajowy Urząd Nadzoru Ochrony Danych (BayLDA)
Promenada 27, 91522 Ansbach, Niemcy
Telefon: +49 981 53-1300
Telefax: +49 981 53-981300
Formularz reklamacyjny można otworzyć pod następującym linkiem: https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html

 

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili masz możliwość odwołania przetwarzania Twoich danych, na które wyraziłeś wcześniej zgodę, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy wysłać odpowiedni e-mail na adres datenschutz@nic-place.de.

Takie odwołanie nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do tego momentu. Nie ma to wpływu na przetwarzanie danych w odniesieniu do wszystkich innych wymogów prawnych, takich jak zawarcie umowy (patrz „Zasady przetwarzania danych”).

 

Ochrona Twoich danych osobowych

Podejmujemy umowne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie ze stanem technologii, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych, a tym samym chronić przetwarzane dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych.

 

Twoje dane osobowe będą chronione w zakresie poniższych punktów (wyciąg):

 1. ochrony poufności Twoich danych osobowych

Aby zachować poufność przechowywanych przez nas Twoich danych, podjęliśmy różne środki kontroli dostępu, wejścia i kontroli dostępu.

 

 1. ochrona integralności Twoich danych osobowych

Aby zachować integralność przechowywanych przez nas Twoich danych, podjęliśmy różne środki w celu kontroli ujawniania i wprowadzania danych.

 

 1. utrzymanie dostępności Twoich danych osobowych

Aby zachować dostępność Twoich danych przechowywanych u nas, podjęliśmy różne środki kontroli zamówień i kontroli dostępności.

Stosowane środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. Pomimo tych środków ostrożności, ze względu na niepewny charakter Internetu, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa transmisji Twoich danych z Ciebie na naszą stronę internetową. Dlatego każda transmisja danych przez Ciebie odbywa się na własne ryzyko.

 

Ochrona małoletnich

Dane osobowe mogą nam przekazywać wyłącznie osoby, które nie ukończyły 16 roku życia za wyraźną zgodą ich prawnych opiekunów. Dane te będą przetwarzane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie danych.

 

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Czas żądania serwera

 

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

 

Cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Pliki cookies umożliwiają np. rozpoznanie przeglądarki internetowej. Pliki te są wykorzystywane, aby ułatwić przeglądarce poruszanie się po stronie internetowej i pełne wykorzystanie wszystkich funkcji.

Używamy plików cookie przeglądarki.

 

Kontrola użytkownika plików cookie

Możesz ustawić wszystkie przeglądarki tak, aby pliki cookie były akceptowane tylko na wyraźne żądanie. Ponadto przez ustawienie można zaakceptować tylko pliki cookie, których strony są aktualnie odwiedzane. Wszystkie przeglądarki oferują funkcje umożliwiające selektywne usuwanie plików cookie. Akceptację plików cookie można również ogólnie wyłączyć, ale może to prowadzić do ograniczenia przyjazności dla użytkownika tej witryny.

 

Czas życia używanych plików cookie

Pliki cookie są zarządzane przez serwer sieciowy naszej witryny. Ta strona internetowa wykorzystuje:

 • Sesyjne pliki cookie (jednorazowy proces użycia)
 • Żywotność: do zamknięcia używanej strony internetowej.

 

Wyłączenie lub usunięcie plików cookies (Opt-Out)
Każda przeglądarka internetowa oferuje opcje ograniczania i usuwania plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące strony internetowe:

 

Portale społecznościowe

Oprócz tej oferty online utrzymujemy również obecność w różnych mediach społecznościowych, do których można dotrzeć za pomocą odpowiednich przycisków na naszej stronie internetowej. Kiedy odwiedzasz taką obecność, dane osobowe mogą być przesyłane do dostawcy sieci społecznościowej. Możliwe jest, że oprócz przechowywania danych wprowadzonych przez użytkownika w tym serwisie społecznościowym, dostawca sieci społecznościowej przetwarza również dalsze informacje.

Ponadto dostawca serwisu społecznościowego może przetwarzać najważniejsze dane systemu komputerowego, z którego go odwiedzasz – na przykład Twój adres IP, typ procesora i używana wersja przeglądarki, w tym wtyczki.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim osobistym koncie użytkownika odpowiedniej sieci podczas odwiedzania takiej obecności, ta sieć może przypisać wizytę do tego konta.

 

Cel i zakres gromadzenia danych przez odpowiednie medium oraz dalsze przetwarzanie Twoich danych, a także Twoje prawa w tym zakresie można znaleźć w odpowiednich przepisach odpowiedniego podmiotu odpowiedzialnego, np. pod:

 

Ponadto zwracamy uwagę, że nasza strona internetowa zawiera dalsze linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, przy czym nie mamy wpływu na przetwarzanie danych na tych stronach internetowych osób trzecich.

 

Modyfikacje naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania naszych informacji o ochronie danych w krótkim czasie, aby zawsze były zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi lub w celu wprowadzenia zmian w naszych usługach. Może to dotyczyć np. wprowadzenia nowych usług. Nowe informacje o ochronie danych będą miały zastosowanie do następnej wizyty.

 

Ochrona znaku towarowego

Każda firma lub znak towarowy wymieniony w niniejszym dokumencie jest własnością odpowiedniej firmy. Wzmianki o znakach towarowych i nazwach służą wyłącznie celom informacyjnym.

 

 1. postanowienia specjalne dla Rosji
  Dla użytkowników będących mieszkańcami Federacji Rosyjskiej obowiązują następujące zasady:

Powyższe usługi na naszej stronie internetowej nie są przeznaczone dla obywateli Federacji Rosyjskiej będących mieszkańcami Rosji.

Jeśli jesteś obywatelem rosyjskim zamieszkałym w Rosji, niniejszym zostajesz wyraźnie poinformowany, że wszelkie dane osobowe, które przekazujesz nam za pośrednictwem tej strony internetowej, są wyłącznie na Twoje własne ryzyko i odpowiedzialność. Ponadto zgadzasz się, że nie będziesz pociągać nas do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie jakichkolwiek praw Federacji Rosyjskiej.

Obowiązek udzielenia informacji o przetwarzaniu danych wnioskodawcy zgodnie z art. 13 DSGVO

Obowiązek udzielenia informacji o przetwarzaniu danych wnioskodawcy zgodnie z art. 13 DSGVO

 1. Streszczenie

Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w celu realizacji aplikacji rekrutacyjnej.

Podczas procesu aplikacyjnego masz różne prawa dostępu: tylko osoba odpowiedzialna i osoba podejmująca decyzję o zatrudnieniu zobaczą Twoje dokumenty aplikacyjne.

Twoja aplikacja zostanie przekazana, np. do dalszych ofert pracy w naszej firmie, tylko za Twoją uprzednią zgodą.

Włączymy Cię również do naszej puli kandydatów tylko w celu obsadzenia przyszłych wakatów za Twoją uprzednią zgodą.

Jeśli nie zostaniesz przez nas zatrudniony, usuniemy Twoje dane po czterech miesiącach.

Jeśli zostaniesz zatrudniony, przekażemy odpowiednie dane do Twoich akt osobowych.

 

 1. Ochrona danych wnioskodawców

Zgodnie z art. 4 nr 1 DSGVO, Twoje dane osobowe obejmują wszelkie informacje, które dotyczą lub mogą być powiązane z Twoją osobą, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko lub numer kandydata, za pomocą którego można zidentyfikować Twoją osobę wewnętrznie w ramach Spółka.

 

 1. Dane osobowe i dane osobowe

Poprzez Twoją aplikację otrzymujemy informacje (zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej).

Są to dane, które przekazujesz nam w trakcie składania aplikacji. Są to wszystkie dane, które nam przekazujesz, na przykład:

 • Nazwać
 • Adres
 • Numer telefonu)
 • Adresy e-mail
 • Data urodzenia
 • Szczegóły dotyczące edukacji szkolnej, szkolenia zawodowego, dalszego kształcenia i kwalifikacji
 • Certyfikaty

 

 1. Cele zbierania i przetwarzania

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu aplikacji (= nawiązanie stosunku pracy).

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celach innych niż wymienione powyżej, jeżeli takie przetwarzanie będzie dopuszczalne na podstawie art. 6 (4) DSGVO i jest zgodny z pierwotnymi celami. Poinformujemy Cię o tych operacjach przetwarzania przed dalszym przetwarzaniem Twoich danych.

 

 1. Twoje prawa do ochrony danych

Przysługuje Ci prawo do informacji o przechowywanych na Twój temat danych osobowych, o celach przetwarzania, o wszelkich transferach do innych organów oraz o okresie przechowywania.

Aby skorzystać z prawa do informacji, możesz również otrzymać wyciągi lub kopie. Jeżeli dane są niedokładne lub nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, możesz żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przewidzianych w procedurach przetwarzania możesz również samodzielnie wgląd do swoich danych i w razie potrzeby je poprawić.

Jeżeli Twoja szczególna sytuacja osobista daje podstawy do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu, o ile przetwarzanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W takim przypadku będziemy przetwarzać Twoje dane tylko wtedy, gdy będą ku temu szczególne ważne interesy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich praw i sposobu ich dochodzenia, skontaktuj się z Działem Kadr lub Inspektorem Ochrony Danych.

 

 1. Wymogi prawne dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane są wymagane do wdrożenia środków przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). Oznacza to, że potrzebujemy Twoich danych w celu ewentualnej rekrutacji i tym samym je przetwarzamy.

Podobnie Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO).

W indywidualnych przypadkach możemy uzyskać Twoją zgodę na przetwarzanie lub przekazywanie Twoich danych. Może tak być na przykład, jeśli Twoja aplikacja ma być przechowywana przez dłuższy czas lub jeśli Twoja aplikacja ma być rozpatrzona na inne stanowisko w naszej firmie. W takich przypadkach Twoja zgoda jest dobrowolna i może zostać przez Ciebie cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

 1. Przekazywanie Twoich danych osobowych

Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.

 

 1. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych jest, o ile nie uzgodniono inaczej w umowie,

 

NIC GmbH

An der Stiftsbleiche 11

87439 Kempten

Niemcy

 

Dane wnioskodawcy są przechowywane i przetwarzane w systemach przetwarzania danych osobowych. Instalacja techniczna jest zaprojektowana w taki sposób, że tylko wąsko zdefiniowana grupa specjalnie upoważnionych osób jest upoważniona do dostępu do danych, a jakikolwiek inny dostęp lub inna znajomość danych jest wykluczona zgodnie ze stanem technicznym.

 

 1. Reklamacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych i informacji, możesz skontaktować się z Działem Zasobów Ludzkich. Możesz również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub organem nadzorczym ds. ochrony danych, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

NIC GmbH

An der Stiftsbleiche 11

87439 Kempen

Niemcy

Numer w rejestrze handlowym: HRB 13638

Dyrektor zarządzający: Pete Jendras, Mathew Elenjickal, Stephan Elssser

Telefon: +49 831 6971745-0

Email: info@nic-place.com

 

 1. Czas przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak znajomość danych jest niezbędna do celów stosunku pracy lub celów, dla których zostały zebrane, lub tak długo, jak istnieją prawne lub umowne wymogi dotyczące przechowywania.

Jeśli nie dojdzie do powstania stosunku umownego, przechowujemy dane aplikacji przez 4 miesiące w celu weryfikacji AGG.

W przypadku nawiązania stosunku umownego (=zatrudnienie), przekażemy niezbędne informacje do Państwa akt osobowych.

Informacje zgodnie z art. 13 RODO do nowych kontaktów (dostawców lub nowych klientów)

Informacje zgodnie z Art. 13 GDPR do nowych kontaktów (dostawców lub nowych klientów)

 

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

NIC GmbH
An der Stiftsbleiche 11
87439 Kempten
Niemcy

 

Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Twoje dane będą przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieją następujące uprawnienia prawne:

- w celu realizacji naszych usług umownych

- przetwarzanie jest wymagane przez prawo

- z uwagi na nasze uzasadnione interesy

 

Wykorzystujemy Twoje dane, aby odpowiadać na zapytania lub kontaktować się z Tobą i komunikować się z Tobą w danej sprawie oraz przetwarzać umowy.

Twoje dane niezbędne do realizacji umowy (imię i nazwisko, adres, osoba kontaktowa) przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie w naszych programach CRM/administracji wewnętrznej, programie pocztowym, programach biurowych.

Dostęp do Twoich danych jest określony zgodnie z koncepcją praw i ról i jest dozwolony tylko dla grupy osób niezbędnych do danego celu.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do realizacji środków poprzedzających zawarcie umowy.

W stosownych przypadkach przetwarzanie opiera się również na art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wychodzimy z założenia, że przetwarzanie, na przykład w celach komunikacyjnych, leży w najlepszym interesie osoby, której dane dotyczą.

W przypadku niektórych innych operacji przetwarzania opieramy przetwarzanie również na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przedmiotowych przypadkach uzyskujemy Twoją zgodę osobno.

 

Czas przechowywania, czyli kryteria ustalania czasu trwania

Przechowujemy dane, które nam przekazujesz, tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów lub zgodnie z różnymi okresami przechowywania przewidzianymi przez prawo. Na przykład okres przechowywania danych wynika z § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) i § 147 niemieckiego kodeksu podatkowego (AO). Tutaj każdy handlowiec jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych przez okres 10 lat i listów handlowych (w tym e-maili związanych z umową) przez okres 6 lat. Okres przechowywania rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w księdze handlowej lub otrzymano lub wysłano pismo handlowe.

Jeśli dany cel przestanie obowiązywać lub po upływie odpowiednich okresów, Twoje dane będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

W tym celu stworzyliśmy wewnętrzną koncepcję usuwania i blokowania w firmie, aby zapewnić tę procedurę.

 

Ujawnianie Twoich danych podmiotom trzecim

Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Kraje trzecie to kraje, w których RODO nie jest bezpośrednio obowiązującym prawem. Dotyczy to w zasadzie wszystkich krajów spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Żadne dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez podstawy prawnej.

 

Unieważnienie

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, masz możliwość w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych do celów wewnętrznych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy wysłać odpowiedni e-mail na adres datenschutz@nic-place.com. Oczywiście możesz wysłać swoje odwołanie w formie pisemnej pocztą na adres: NIC GmbH, An der Stiftsbleiche 11, 87439 Kempten, Niemcy lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +49 831 69 71 745 0.

 

Odniesienie do odpowiednich praw osób, których dane dotyczą

Masz prawo do uzyskania informacji o danych osobowych, które Cię dotyczą. Możesz również zażądać poprawienia błędnych danych. Ponadto, pod pewnymi warunkami, masz prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

E-Mail: datenschutz@nic-place.com

 

Odniesienie do prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 

Adres właściwego dla nas organu nadzorczego to:

Bawarski Krajowy Urząd Nadzoru Ochrony Danych (BayLDA)

Promenada 18
91522 Ansbach
Niemcy

PO Box 1349
91504 Ansbach
Niemcy

Telefon: 0981/180093-0
Fax: 0981/180093-800

poststelle@lda.bayern.de,
https://www.lda.bayern.de

Polityka prywatności LinkedIn

Polityka prywatności LinkedIn

Informacje o ochronie danych

 

Informacja o gromadzeniu danych osobowych i danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej

Poniżej informujemy o postępowaniu z Twoimi danymi osobowymi. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Sprawdź dokładnie, jakie dane osobowe udostępniasz nam za pośrednictwem portalu społecznościowego LinkedIn. Wyraźnie zwracamy uwagę, że LinkedIn przechowuje dane swoich użytkowników (np. dane osobowe, adres IP itp.) i może również wykorzystywać te dane do celów biznesowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LinkedIn można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

 

Nie mamy wpływu na zbieranie i dalsze przetwarzanie danych przez LinkedIn. Ponadto nie jest dla nas jasne, w jakim zakresie, gdzie i jak długo dane są przechowywane, w jakim stopniu LinkedIn spełnia istniejące obowiązki dotyczące usuwania, jakie oceny i linki są dokonywane z danymi i komu dane są przekazywane. Jeśli chcesz uniknąć przetwarzania przez LinkedIn danych osobowych, które nam przekazałeś, skontaktuj się z nami w inny sposób. Pełne dane kontaktowe można znaleźć w naszym wydawnictwie na LinkedIn.

 

Firmą odpowiedzialną za przetwarzanie danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) jest NIC GmbH, An der Stiftsbleiche 11, 87439 Kempten (Allgäu), Niemcy, Tel.: +49 (0) 831 512 34 33 0, datenschutz@nic-place.de, o ile samodzielnie przetwarzamy wyłącznie dane przekazane nam przez Państwa za pośrednictwem LinkedIn.

 

O ile dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem LinkedIn, są również lub wyłącznie przetwarzane przez LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia jest również administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO), pod warunkiem, że jesteś mieszkańcem kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii. Jeśli mieszkasz w innym kraju, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, jest również administratorem danych w rozumieniu RODO oprócz nas.

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

Kontakt Ochrona danych

E-Mail: datenschutz@nic-place.de

 

Skontaktuj się z inspektorem ochrony danych LinkedIn Ireland Unlimited Company

LinkedIn Ireland Unlimited Company lub LinkedIn Corporation można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod następującym łączem:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

 

Przetwarzanie danych przy kontakcie

Gromadzimy dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami, na przykład poprzez formularz kontaktowy lub Messenger. Jakie dane zbieramy, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego od możesz zobaczyć w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub kontaktu z Państwem oraz związanej z tym administracji technicznej. Wymogi prawne dotyczące przetwarzania danych to nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Jeśli kontakt z Państwem ma na celu zawarcie umowy, dodatkowymi wymogami prawnymi dla przetwarzania są Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO. Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania, o ile nie ma prawnych zobowiązań do zatrzymania danych. Przyjmujemy, że przetwarzanie jest zakończone, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

 

Prawa osoby zainteresowanej

Obowiązujące prawo o ochronie danych osobowych przyznaje Ci szerokie prawa osób, których dane dotyczą (prawo dostępu i interwencji) wobec administratora w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, o czym poniżej informujemy:

 

 • Prawo dostępu do informacji zgodnie z art. 15 DSGVO;
 • Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 DSGVO;
 • Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 DSGVO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 DSGVO;
 • Prawo do informacji zgodnie z art. 19 DSGVO;
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 DSGVO;
 • Prawo do wycofania zgody udzielonej na podstawie art. 7 ust. 3 DSGVO;
 • Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 DSGVO.

 

Ogólne prawo do sprzeciwu

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach równowagi interesów w oparciu o nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych, których to dotyczy. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dalszego przetwarzania, jeśli możemy wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, podstawowych praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, jak opisano powyżej w sekcji „Sprzeciw w ogólności”. Jeśli skorzystasz z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych jest określany na podstawie odpowiednich wymogów prawnych, celu przetwarzania i – w stosownych przypadkach – dodatkowo na podstawie odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym). Przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. DSGVO, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę zainteresowaną. Jeżeli istnieją ustawowe okresy przechowywania danych, które są przetwarzane w ramach prawnej działalności gospodarczej lub podobnych obowiązków na podstawie art. 6 (1) (b) DSGVO, dane te będą rutynowo usuwane po wygaśnięciu okresów przechowywania, o ile nie są już wymagane do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy i/lub nie ma uzasadnionego interesu w nasz udział w dalszym przechowywaniu.

 

Przetwarzając dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane te są przechowywane do czasu skorzystania przez osobę zainteresowaną z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, chyba że jesteśmy w stanie wykazać przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Przetwarzając dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 f DSGVO, dane te będą przechowywane do momentu skorzystania przez osobę, której dane dotyczą, z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO. O ile nie określono inaczej w różnych informacjach zawartych w niniejszym oświadczeniu o szczególnych sytuacjach przetwarzania, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

Polityka prywatności Xing

Polityka prywatności Xing         

Informacje o ochronie danych

 

Informacja o gromadzeniu danych osobowych i danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej

Poniżej informujemy o postępowaniu z Twoimi danymi osobowymi. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Sprawdź dokładnie, jakie dane osobowe udostępniasz nam za pośrednictwem portalu społecznościowego XING, którego operatorem jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg. Wyraźnie zwracamy uwagę, że XING przechowuje dane swoich użytkowników (np. dane osobowe, adres IP itp.) i może również wykorzystywać te dane do celów biznesowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez XING można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 

Nie mamy wpływu na gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych przez XING. Ponadto nie jest dla nas jasne, w jakim zakresie, gdzie i jak długo dane są przechowywane, w jakim stopniu XING wywiązuje się z istniejących obowiązków w zakresie usuwania, jakie oceny i powiązania są dokonywane z danymi i komu są one przekazywane. Jeśli chcesz uniknąć przetwarzania przez XING danych osobowych, które nam przekazałeś, skontaktuj się z nami w inny sposób. Pełne dane kontaktowe można znaleźć w naszym wydawnictwie na XING.

 

Spółką odpowiedzialną za przetwarzanie danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) jest NICGmbH, An der Stiftsbleiche 11, 87439 Kempten (Allgäu), Niemcy, tel.: +49 (0) 831 512 34 33 0, datenschutz@ nic-place.de, o ile sami przetwarzamy dane przekazane nam przez Ciebie za pośrednictwem XING.

 

O ile dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem XING, są również lub wyłącznie przetwarzane przez XING, XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy, oprócz nas, jest również administratorem danych w rozumieniu niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO).

 

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

Kontakt Ochrona danych 

E-Mail: datenschutz@nic-place.de

 

Skontaktuj się z inspektorem ochrony danych XING SE

Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy

E-Mail: Datenschutzbeauftragter@xing.com

 

Przetwarzanie danych przy kontakcie

Gromadzimy dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami, na przykład poprzez formularz kontaktowy lub Messenger. Jakie dane zbieramy, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego od możesz zobaczyć w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub kontaktu z Państwem oraz związanej z tym administracji technicznej. Wymogi prawne dotyczące przetwarzania danych to nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Jeśli kontakt z Państwem ma na celu zawarcie umowy, dodatkowymi wymogami prawnymi dla przetwarzania są Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO. Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania, o ile nie ma prawnych zobowiązań do zatrzymania danych. Przyjmujemy, że przetwarzanie jest zakończone, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

 

Prawa osoby zainteresowanej

Obowiązujące prawo o ochronie danych osobowych przyznaje Ci szerokie prawa osób, których dane dotyczą (prawo dostępu i interwencji) wobec administratora w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, o czym poniżej informujemy:

 

 • Prawo dostępu do informacji zgodnie z art. 15 DSGVO;
 • Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 DSGVO;
 • Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 DSGVO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 DSGVO;
 • Prawo do informacji zgodnie z art. 19 DSGVO;
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 DSGVO;
 • Prawo do wycofania zgody udzielonej na podstawie art. 7 ust. 3 DSGVO;
 • Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 DSGVO.

 

Ogólne prawo do sprzeciwu

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach równowagi interesów w oparciu o nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych, których to dotyczy. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dalszego przetwarzania, jeśli możemy wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, podstawowych praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, jak opisano powyżej w sekcji „Sprzeciw w ogólności”. Jeśli skorzystasz z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych jest określany na podstawie odpowiednich wymogów prawnych, celu przetwarzania i – w stosownych przypadkach – dodatkowo na podstawie odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym). Przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. DSGVO, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę zainteresowaną. Jeżeli istnieją ustawowe okresy przechowywania danych, które są przetwarzane w ramach prawnej działalności gospodarczej lub podobnych obowiązków na podstawie art. 6 (1) (b) DSGVO, dane te będą rutynowo usuwane po wygaśnięciu okresów przechowywania, o ile nie są już wymagane do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy i/lub nie ma uzasadnionego interesu w nasz udział w dalszym przechowywaniu.

 

Przetwarzając dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane te są przechowywane do czasu skorzystania przez osobę zainteresowaną z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, chyba że jesteśmy w stanie wykazać przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Przetwarzając dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 f DSGVO, dane te będą przechowywane do momentu skorzystania przez osobę, której dane dotyczą, z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO. O ile nie określono inaczej w różnych informacjach zawartych w niniejszym oświadczeniu o szczególnych sytuacjach przetwarzania, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

Polityka prywatności Facebook i Instagram

1. Polityka prywatności Facebook

Informacje o ochronie danych

Informacja o gromadzeniu danych osobowych i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej
W dalszej części informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji Państwa osobiście. Prosimy o dokładne sprawdzenie, jakie dane osobowe udostępniasz nam za pośrednictwem Facebooka. Tak długo, jak są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku i odwiedzają nasz profil na Facebooku, Facebook może przypisać to do Państwa profilu na Facebooku. Zwracamy wyraźnie uwagę na to, że Facebook przechowuje dane swoich użytkowników (np. dane osobowe, adres IP itp.) i może wykorzystywać te dane również do celów biznesowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://de-de.facebook.com/policy.php.

Nie mamy wpływu na gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych przez Facebook. Ponadto nie jest dla nas jasne, w jakim zakresie, gdzie i jak długo dane są przechowywane przez Facebooka, w jakim stopniu Facebook wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie usuwania, jakie oceny i linki są podejmowane przez Facebooka z danymi i komu dane jest przekazywana przez Facebook. Jeśli nie chcesz, aby Facebook przetwarzał dane osobowe, które nam przesłałeś, skontaktuj się z nami w inny sposób.

Spółką odpowiedzialną za przetwarzanie danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) jest NIC GmbH, An der Stiftsbleiche 11, 87439 Kempten (Allgäu), Niemcy, tel.: +49 (0) 831 512 34 33 0, datenschutz @nic-place.com, o ile sami przetwarzamy wyłącznie dane przekazane nam przez Ciebie za pośrednictwem Facebooka.

W zakresie, w jakim dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem Facebooka, są również lub wyłącznie przetwarzane przez Facebook (dane Insights), Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, jest również administratorem danych w zakresie Danych Ogólnych Rozporządzenie o ochronie (RODO) oprócz nas. W tym zakresie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy wspólnie odpowiedzialnymi podmiotami zgodnie z art. 26 DSGVO, które można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Ponadto umowa dodatkowa między nami a Facebook Ireland Ltd. jako współadministratorem zgodnie z art. 26 DSGVO dotyczy korzystania z niektórych produktów Facebooka, takich jak tzw. „Facebook Business Tools”, oraz przetwarzania danych w ich wyniku, które można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/ prawny/addendum_kontrolera

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Kontakt Ochrona danych
E-Mail: datenschutz@nic-place.de

Z inspektorem ochrony danych w serwisie Facebook
można się skontaktować za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego udostępnionego przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Przetwarzanie danych po nawiązaniu kontaktu
Gromadzimy dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego lub Messengera. Jakie dane zbieramy, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego od możesz zobaczyć w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub skontaktowania się z Państwem oraz związanej z tym administracji technicznej. Wymogi prawne dotyczące przetwarzania danych to nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Jeśli kontakt z Państwem ma na celu zawarcie umowy, dodatkowymi wymogami prawnymi dla przetwarzania są Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO. Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania, o ile nie ma prawnych zobowiązań do zatrzymania danych. Przyjmujemy, że przetwarzanie jest zakończone, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych
Wgląd w stronę
Facebook udostępnia nam tzw. "page insights" dla naszej strony na Facebooku: https://www.facebook.com konto użytkownika na Facebooku https://www.facebook.com/settings?tab=ads correspond/business/a/page/page-insights. Są to dane zbiorcze, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcje z naszą stroną. Page-insights może opierać się na danych osobowych zebranych w związku z wizytą lub interakcją z naszą stroną i jej zawartością. Zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO, służy to ochronie naszych dominujących uzasadnionych interesów w zakresie optymalnej prezentacji naszej oferty i skutecznej komunikacji z klientami i zainteresowanymi stronami . W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w wyżej wymienionych celach, zmieniając ustawienia dotyczące reklam na swoim koncie użytkownika w serwisie Facebook pod adresem: https:\u200.

Prawa osoby zainteresowanej
Obowiązujące prawo ochrony danych przyznaje Państwu szerokie prawa osoby zainteresowanej (prawo dostępu i interwencji) wobec administratora w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, o których informujemy poniżej:

 

 • Prawo dostępu do informacji zgodnie z art. 15 DSGVO;
 • Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 DSGVO;
 • Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 DSGVO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 DSGVO;
 • Prawo do informacji zgodnie z art. 19 DSGVO;
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 DSGVO;
 • Prawo do wycofania zgody udzielonej na podstawie art. 7 ust. 3 DSGVO;
 • Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 DSGVO.

 

 

Prawo do ogólnego sprzeciwu
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach równowagi interesów na podstawie naszego dominującego uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Jeżeli skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych, których to dotyczy. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dalszego przetwarzania danych, jeżeli będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, podstawowych praw i wolności, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Czas przechowywania danych osobowych
Czas przechowywania danych osobowych jest określany na podstawie odpowiednich wymogów prawnych, celu przetwarzania i - w razie potrzeby - dodatkowo na podstawie odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym). W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 para. 1 lit. a DSGVO, dane te są przechowywane do momentu odwołania zgody przez osobę zainteresowaną. Jeśli istnieją prawne okresy przechowywania danych, które są przetwarzane w ramach działalności prawnej lub podobnych zobowiązań na podstawie art. 6 (1) b) DSGVO, dane te zostaną rutynowo usunięte po upływie okresów przechowywania, o ile nie są już wymagane do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy i/lub nie ma uzasadnionego interesu z naszej strony, aby nadal je przechowywać.

Przetwarzając dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane te są przechowywane do czasu skorzystania przez osobę zainteresowaną z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, chyba że jesteśmy w stanie wykazać przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Przetwarzając dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 f DSGVO, dane te będą przechowywane do momentu skorzystania przez osobę, której dane dotyczą, z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO. O ile nie określono inaczej w różnych informacjach zawartych w niniejszym oświadczeniu o szczególnych sytuacjach przetwarzania, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

 

2. Inni dostawcy mediów społecznościowych
Podmiot odpowiedzialny
Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane przez dostawcę wymienionego poniżej, dostawca ten jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych zgodnie z GDPR. W celu dochodzenia swoich praw podmiotowych w zakresie danych wskazujemy, że można ich najskuteczniej dochodzić u odpowiednich dostawców. Tylko oni mają dostęp do zebranych od Państwa danych. Jeśli jednak potrzebują Państwo pomocy, prosimy o kontakt z nami w każdej chwili.

Prowadzimy obecność online na platformach mediów społecznościowych następujących dostawców:

Instagram Inc., Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia

 

Inspektor ochrony danych
Informacje o tym, jak skontaktować się z inspektorami ochrony danych pozostałych dostawców mediów społecznościowych, można znaleźć tutaj:

Instagram Inc: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Przekazywanie danych i odbiorca
Należy pamiętać, że poprzez korzystanie z platform mediów społecznościowych dane mogą być przetwarzane poza UE i Europejskim Obszarem Gospodarczym, co oznacza, że europejski poziom ochrony danych nie musi być zagwarantowany.

Nie mamy wpływu na przetwarzanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przez odpowiednich dostawców. Nie mamy też żadnych informacji w tej sprawie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności odpowiedniego dostawcy:

Instagram Data Policy/Opt-out: https://instagram.com/about/legal/privacy/